s

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

  /  Προσκλήσεις   /  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τέταρτη και ώρα 09:30π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 2ο χιλ. της Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στο Δήμο Τριταίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος: Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή, συμφώνα με το άρθρο 13α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, του μετοχικού της κεφαλαίου στο πραγματικό ύψος του, λογω μερικής καταβολής της αύξησης αυτού που αποφασίστηκε με την από 23/07/2014 Γενική Συνέλευση των μετοχών της.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Τρίκαλα, 23/01/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο