fbpx
s

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  /  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ποιοι είμαστε

Η Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία Τρικάλων ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ βρίσκεται στα Τρίκαλα, στην οδό 2ο χλμ Τρικάλων-Καρδίτσας, ΤΚ 42100. Σκοπός της ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ είναι η εξυπηρέτηση και προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής μέσα από την παραλαβή, επεξεργασία και πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία Τρικάλων ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον ορισμό του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για παροχή υπηρεσιών και την εμπορία αγαθών, καθορίζοντας τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Το σύνολο της ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, η ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ έχει ορίσει ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων την Ζιώγκου Μαριάνθη, με την οποία μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλ 2431071130 ή/και στo e-mail mziogou@trikki.com.gr

Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε

Η Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία Τρικάλων ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, εφόσον παραλάβει από τους κτηνοτρόφους της περιοχής τα προϊόντα, προβαίνει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην κατάλληλη επεξεργασία αυτών ώστε να είναι δυνατή η διανομή και πώλησή τους σε όλη την Ελλάδα.

Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ προέρχεται από τα ίδια τα φυσικά υποκείμενα των δεδομένων, δηλαδή εσάς. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας, της παροχής των υπηρεσιών μας και της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης συλλέγονται τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Για την λειτουργία της ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ, την παροχή των υπηρεσιών μας και την επεξεργασία-πώληση των προϊόντων μας, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

Όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν εργαζόμενο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Κατά την εργασιακή σχέση μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες καθώς και αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία. Παράλληλα, διατηρούνται στοιχεία εισόδου και εξόδου εργαζομένων με τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας.

Όταν μας προμηθεύετε με τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας.

Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας , συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Παράλληλα, σε περίπτωση παροχής πίστωσης, συλλέγουμε κατόπιν δική σας ενημέρωσης, στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας.

 Σε κάθε περίπτωση, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Οι περιπτώσεις επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας είναι η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Ενημερωθείτε για τις αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»,
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα».

 Γνωρίστε τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 Αν είστε εργαζόμενός μας, πελάτης μας ή προμηθευτής μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε, οργανώνουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, τροποποιούμε, και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, την συμμόρφωση της ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ με έννομη υποχρέωση, την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων μας.

Αν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλες επιθέσεις και κατάχρηση.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) για την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων.

Πληροφορηθείτε για τα δικαιώματά σας

 Έχουμε προβλέψει για την βέλτιστη ικανοποίηση του συνόλου των δικαιωμάτων σας όπως είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από εσάς
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, Ζιώγκου Μαριάνθη στο e-mail mziogou@trikki.com.gr ή στο fax 2431039039 ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα,  προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλουν την τήρηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών. Πιο συγκεκριμένα:

 • αν μας στείλετε το βιογραφικό σας, θα το διατηρήσουμε για 2 έτη και έπειτα θα προβούμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του
 • αν είστε πελάτης ή προμηθευτής μας, θα διατηρήσουμε τα φορολογικά δεδομένα σας για 10 έτη καθώς επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία
 • αν είστε εργαζόμενός μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως και την παραγραφή του χρόνου που μπορεί να εγερθεί κάποια αξίωση
 • αν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 12 μήνες και έπειτα θα τα διαγράψουμε, εκτός αν μας δώσετε τη διακριτή σας συναίνεση
 • αν μας εκδηλώσετε ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, εντός 3 μηνών θα το διαγράψουμε και δεν θα διατηρούμε τα δεδομένα σας, εκτός αν μας δώσετε τη διακριτή συναίνεσή σας

Μόνο μετά από δικό σας αίτημα και με τη δική σας συναίνεση, θα διατηρήσουμε επιπλέον προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτησή σας σε μελλοντικά προγράμματα.

Πού θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία ή για την διαφύλαξη του έννομου συμφέροντός μας ή για την εύρυθμη λειτουργία της ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ. Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών μας δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, τήρησης εχεμύθειας και υποχρέωση λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Κάθε εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται από την ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ ενημερώνεται διαρκώς με τις τελευταίες αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας.

Να μαθαίνετε τα νέα μας

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας

27/12/2019