s

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

  /  Προσκλήσεις   /  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης-ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» , σε Έκτακτη   Γενική Συνέλευση την 31 Μάρτιου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, 2ο χιλ Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την συμφωνία πιστωτών με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τρικάλων – Ένωση, έγκριση της υπ’αριθμ. 15/12-12-2016 απόφαση  Διοικητικού Συμβούλιου και του από 08/02/2017 σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Τρίκαλα  09/03/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ