s

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

  /  Προσκλήσεις   /  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ 30/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης-ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, 2ο χιλ Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2019 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 – 31/12/2019.
  3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Ορισμος αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου.
  6. Επικύρωση αλλαγών μελών Διοικητικού Συμβούλιου στη χρήση 2019.
  7. ροποποιηση του καταστατικού, προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4673/2020 και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Περαιτέρω και συμφώνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10/09/2020, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 06η Οκτωβρίου 2020, ήμερα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση συμφώνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 122 του κ.ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Τρίκαλα  30/09/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ