Φωτογραφίες

..."Γεύση" από το παρελθόν. Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων (Δεκαετία '70).

Φωτογραφίες
Φωτογραφίες
Φωτογραφίες
Φωτογραφίες
Φωτογραφίες
Φωτογραφίες
Φωτογραφίες
Φωτογραφίες