fbpx
s

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

  /  Οικονομικές Καταστάσεις   /  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»
(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης-ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Αύγουστου 2022, ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, 2ο χιλ Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2021 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 – 31/12/2021.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5.Ορισμος αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου.
6. Επικύρωση αλλαγών μελών Διοικητικού Συμβούλιου στη χρήση 2021.
7.Ανακληση Διοικητικού Συμβουλίου πριν την λήξη του χρόνου της θητείας του.

Περαιτέρω και συμφώνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29/08/2022, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ήμερα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση συμφώνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Τρίκαλα 06/08/2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ