fbpx
s

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

  /  Οικονομικές Καταστάσεις   /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε», για άσκηση δικαιώματος
προτίμησης των μετόχων της, στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Η αγροτική εταιρική σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17-2-2021, αποφάσισε την έκδοση Ομολογιακού Δανείου, μετατρέψιμου σε ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας, ύψους έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και είκοσι ευρώ (1.765.020,00 €), με ιδιωτική τοποθέτηση και έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ομολογιών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (76,74 ευρώ) εκάστης και τιμής διάθεσης 76,74 ευρώ εκάστης και τους λοιπούς όρους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο πρόγραμμα του Ομολογιακού δανείου, το οποίο οι μέτοχοι μπορούν να παραλάβουν από την εταιρεία για να λάβουν γνώση των όρων αυτού.


Δικαίωμα προτίμησης στο ανωτέρω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για 1,438759 ομολογίες στην τιμή των (76,74) ευρώ για κάθε μία ομολογία που θα εκδοθεί λόγω του ομολογιακού δανείου.


Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στο πιο πάνω ομολογιακό δάνειο εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από σήμερα, ήτοι μέχρι και 16-3-2021, με έγγραφη δήλωσή τους που θα κατατίθεται στην εταιρεία.


Ακολούθως οι μέτοχοι θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της αστυνομικής τους Ταυτότητας στην εταιρεία και θα καταθέτουν εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου το αντίτιμο της αξίας των ομολογιών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα τους υποδείξει η εταιρεία, παραλαμβάνοντας από την τράπεζα σχετική απόδειξη.


Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας 16.3.2021 και εφόσον οι υφιστάμενοι μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε υφιστάμενους μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις ομολογίες τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις ομολογίες με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

 

Τρίκαλα  26/02/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο