fbpx
s

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.

  /  Προσκλήσεις   /  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»
(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης-ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, 2ο χιλ Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:


1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2020 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 – 31/12/2020.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου.
6. Επικύρωση αλλαγών μελών Διοικητικού Συμβούλιου στη χρήση 2020.
7. Έγκριση σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλής απαιτήσεις.
8. Τροποποίηση 4ου, 6ου, 7ου, 9ου, 13ου, 19ου, 20ου, 22ου, 23ου, 25ου, 27ου, 28ου, 29ου, 30ου, 33ου, 36ου, 37ου, 38ου, 39ου, 40ου, 41ου, 42ου, 43ου, 51ου άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση του καταστατικού μετά την τροποποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
9. Τροποποίηση του 5ου άρθρου του καταστατικού σε συνέχεια της με αριθμ. 1/17-02-2021 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περί έκδοσης ΜΟΔ και σχετική συμπλήρωση της απόφασης αυτής.
10. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και να εκδίδει Κοινό ή Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο.


Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης/08/2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Αύγουστου 2021, ήμερα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση συμφώνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Τρίκαλα  20/07/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ